PM-TR TÜRKÇE

BURAYA POSTMODERNMINYATURLER.COM'UN TURKÇE SİTESİ KOPYALANACAK:

 Az sonra çerçeveden uçup gidiverecek; bir pastahanede arkadaşları ile buluşup,çay içecek; ya da bir mağazada , giysi, ayakkabı , bir şapka deneyecek ; bir kuaförde zaman öldürecek gibi görünen kadınlar… Defileler…  Elbise provaları…Yelkenli  gemiler…

     Bütün bunlar Nilgün Yönter’in resimlerinde görebileceklerinizin konusu…Yaşamın sıradan olaylarını en küçük ayrıntıları ile çizen Nilgün Yönter; geleneksel minyatür resim anlayışını yeniden yorumlayarak kendine özgü bir uslup oluşturmuş…Sanatçı ortaya çıkan usluba ; verdiği iletiye ; kullandığı tekniğe ; renk , desen ve detay zenginliğine bakarak ; “minyatür” resim ile paralelliği bulmuş ; bu nedenle de resimlerine “ postmodern minyatürler”adını takmıştır…  (TRT Akşama Doğru Programı / 1/Şubat/2002)

 (TRT Akşama Doğru Programı / 1/Şubat/2002) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NEDEN "©POSTMODERN MİNYATÜR"?...

...Minyatür nedir?...Postmodernizm nedir?...Yaptığım resimlere niçin "©postmodern minyatürler" adını verdim?...

 

...Çağımıza uygun bir açıklama yapmak istersek,minyatür,yazi-hikaye- ve belgeseli "el" ile resimlendirip aydınlatma şeklidir..."İllüstrasyon"sanatının en primitifi diyebiliriz...

...Günümüzün teknolojik olanaklari ile yukarıdaki saydıklarımı resimlemek için zaten fotoğraf kullanılmaktadır...

...Klasik türk minyatürüne kısaca değinirsek:kökünün 8-7yy.dauygur türklerinedayandığını görüyoruz...

...Osmanlızamanında da sanatsever padişahlar sayesinde en görkemli zamanını yasamış,bu sayede çok değerli nakkaşlar eserler vermiştir...

...Sanatta "postmodernizm"i kısaca ;önceleri kendini mimari alanda ,1970 ler sonrası da plastik sanatlarda göstermiş;bireyci,özgür ve modernizm karşıtıbir" akım" olarak da adlandırabiliriz...

...Baştaklasik minyatüryaptım....zamanla ortaya çıkan resimler ;verdiği ileti; kullandığım teknik,renk,desen ve detaycılık acisindan"minyatür resim"sanatına paralellik gösteriyordu... Ama ona artık benzemiyordu...Isteğim ve birikimim doğrultusunda"mütasyona"ugramislardi...

...Ama adının başına sadece"modern"de yetmeyecekti...

...Bireyci,özgür ve aynı zamanda da modernizm karşıtı çelişkisi taşıyan bir akımın adı yaptığım resimlere uygun düşecekti...

...Klasik türk minyatüründen yola çıkılarak yapılmış ve değişime uğramış modern zamanlar "minyatürü"...

...Eski zamanların olaylarını belgeleyen resim sanatı....şimdilerin ise "illüstrasyon" sanatı...

...Özetle:bu sitedeki calışmalar  "klasik türk minyatürü" nden yola çıkılarak yapılmış ve değişime uğramış "modern zamanlar minyatürleri" olmakta...

...Minyatür sanatını yoluna ışık olarak  alan sanatçılardan:ERTEE.

   nilgün yönter

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postmodern Minyatürlerden Örnekler:

NİLGÜN YÖNTER'İN ©PostmodernMinyatür Üzerine Tüm Çalışmaları:

 “©SATRANÇ MASASI"

©POSTMODERN MİNYATÜRLERİ:

"©İRMA'NIN GİYSİ DOLABI" TABLOLARI :

"©PostModernMinyatürler" den ÖNCEKİ RESİMLERİ:

"©Postmodern Minyatürler ile ©HATIRA TABAKLAR"

--------------------------------------------------------------------------------

TEMASI "GİYSİ" OLAN "İrma'nın Giysi Dolabı" nın HAZIRLIKLARINA NİLGÜN YÖNTER 2007 SENESİNİN SONUNA DOĞRU BAŞLADI.( BELKİ DE 2000 Lİ YILLARIN BAŞINDAN BERİ BAŞLAMIŞTI SERGİ VE İÇERİĞİNİN TASARIMINA?...)

Ona,tasarladığı giysileri giydireceği, tasarladığı dekor ve senaryo içine oturtabileceği  bir kahraman gerekiyordu...Kim olabilirdi?...Onun hayran olduğu kadın roman kahramanları olan 1900 lü yıllar başında yasamış Mary Poppins mi ; Liza Doolittle 'mı olacaktı?...Bu devrin gösterişli,özgür ve bağımsız kadın tiplemesi ile hiç bağdaşmıyorlardı...

Yaptığı iş dünyanın en berbat işi de olsa , tarzını , gözlerinin rengindeki "yeşil" giysi ve aksesuarları ile sevimliliğini kaybetmemiş bir film kahramanı olan"İrma La Douce"tabloları için istediği gibi bir "baş rol" oyuncusu olacaktı...

Böylece çalışmalarına başladı...Kahramanını bulmuştu...

Yapacağı tablolarını "7" bölüme ayırdı:

"Yeşil Giysiler "...İrma ile bağdaşan renk grubundaki giysileri bir araya topladı...

"Dolaplar" Ağırlıklı olarak dolap modelleri ve onun etrafında olabileceklerdi...

"Şapkalar"  Çizmek,giydirmek istediği şapkaları İrma'ya giydirebilirdi..."Ayakkabılar" ... keza aynı...

"İç Çamaşırlar"...İyi giyinen bir hanımın gardrobunda olması gereken iç çamaşır modelleriydi...

"Dükkanlar" da  İrma'nın kişiliği ve ilgi alanı ile orantılı sahip olabileceği dükkan çeşitlerinin resimlenmesiydi...

Ve son olarak da Minik Resimler"  bu son bölüm,tüm serginin küçük,minik özeti olabilecek tablolardan oluşuyordu.

Ayrıca da...bu serginin belirgin 3  özelliği var:

1) - Tablolarının hazırlanması 5 sene sürdü...

2) - Her tablonun bir hikayesi ,anlatacak bir masalı var...

3) - Her tablonun kenarında " kumaş paspartular "  ve üzerlerinde beyaz "bahar dalları" bulunuyor...

"İRMA'NIN GİYSİ DOLABI" IŞIK ÜNİVERSİTESİ SERGİSİNDEN (03-28 ARALIK 2012) GÖRÜNTÜLER:

----------------------------------------

----------------

LASİK TÜRK MİNYATÜRÜ HAKKINDA:

Çağımıza uygun bir açıklama ile, "minyatür" sanatına-resmine, yazı,hikaye ve belgeseli el ile resimlendirip;aydınlatmadır diyebiliriz...

 Minyatür Sanatına  kısaca da değinmek istersek,kökünün 7y.y dayandığını görüyoruz...Osmanlılar zamanında da sanatsever padişahlar sayesinde en görkemli zamanını yaşamış,bu sayede de çok değerli nakkaşlar eserler vermişlerdir...

Türk resminin tarihteki ilk örnekleri de 8-10.yy larda Uygur Dönem'inden geldiği görülmektedir... Bu "Mani"dilindeki metinleri resimleyen Uygur Minyatürleri 9-10.yy Türk Resim Sanatı hakkında da bilgi vermektedir... 11-13 yy.arasında Selçuklu Dönemi Minyatürlü el yazmaları büyük bir çeşitlilik gösterir.(Makamat ve DimneKitab-i Aghâni"Şarkılar Kitabı"Varka ve Gülşah)...

 

14-15.yy larda yaşadığı tahmin edilen, Siyah Kalem'in minyatürlerinin,Timur'un ressamların koruyucusu olan torunu Bediuzzaman Mirza tarafından Istanbul'a getirildiği bilinmektedir...(Şu anda 153 minyatür Topkapı Müzesi Hazine Kitaplığında bulunmaktadır...)

 

Osmanlılar  zamanında "Minyatür Sanatı"  Fatih Sultan Mehmet'in sanata düşkünlüğü ile ivme kazanmış; 18 yy.da da matbaanın gelmesi ile yavaş yavaş önemini yitirip; teknik ve içerik açısından yeni bir türe doğru kaymştır(illüstrasyon)...Osmanlı Dönemin'de yaşamış değerli Nakkaşlardan bazıları;  Levni(Lale Devri), Matrakçi Nasuh,Nigari,Buhari,vb...

Bu konuda daha kapsamlı bilgi için: Metin And,Süheyl Ünver,Günsel Renda,Ismail 

HakkıUzunçarşılı,Filiz Çağman,Nurhan Atasoy'un kitaplarına göz atabilirsiniz.

3.Mehmet(1673-1736)Wikipedia

LEVNÎ

Bu büyük usta devrimizde yaşasaydı eminim iyi bir "moda tasarımcısı"olurdu..(Tabii bu benim fikrim!..)

O kadar dikkatlice ve detalıca betimlemiş ki o zamanın giysilerini...

18.yüzyıl türk resim sanatına büyük hizmet vermiş olan bu değerli nakkaşın ne zaman doğduğu bilinmiyor ama ölümü 1732.

18.yüzyılın başında ölmesine rağmen ünü ve şöhreti tüm yüzyıla damgasını vurmuş.

nilgün yönter

-------

"BİR GİYSİ MASALI" 1998 'DE YAPTIĞIM BÜYÜK BOY BİR TABLOYA VERDİĞİM AD İDİ....:

Bir Giysi Masalı...

“Bir Giysi Masalı”bundan 13-15 sene evvel yaptığım,oldukça büyük boyut(85x110cm.) bir resmekoyduğum ad idi…19.yüzyıl ve 20.yüzyıl başlarındaki batılı kadın giysilerinden esinlenip bu defile sahnesini yapmıştım...

Kurgum  defilenin final sahnesini vurgulamak içindi...Yine o yılları anımsatan ama 21.yüzyıl çizgiler taşıyan giysiler ile  manken kızlarımı giydirmiştim."as" mankenime de her defilenin olmazsa olmazı"gelinlik" kıyafetini...

 Giysi tarihine şöyle bir göz atmak istersek ve de insanoğlunun binlerce yıl öncesinde de önce kendilerini dış etkenlerden korumak amacı ile “örtünmesini"(hayvan postları ile) saymazsak,giysi” çoğu uygarlıktaki sosyal statü göstergesi olmuştur.

Sümerler,Asurlular,Hitiler,Babilliler ,Persler vb... gibi uygarlıklarda,kişinin toplumdakikonumu ile paralel,giysisinde kullanılan kumaşın da kalitesi  artmıştır.Milattan sonra daYunanlılar,Romalılar da giysilerinde görüleceği üzere “şekillenmeye”başlamışlardır.

Böylece üstü kapalı bir “stil sahibi “olunarak statüler belirlenmeye başlamıştır.Önce soylular arasında başlayan taşıdığı giysi ile toplumda yer edinme,yavaş yavaşhalkın da benimsediği bir uygulama olmaya başlayınca “MODA”doğmuştur!...Bu daancak geçtiğimiz yüzyıllarda gerçekleşmiştir pek tabii ki…

Moda deyince de neden önce Fransa gelir?...Bunu bilumum " Louis Krallarına " borçludurlar!...(bence...:)

 Bu alanda bu yüzyılın başlarından itibaren öne çıkmış,adını “moda” tarihine yazdırmış kişiliklerin de adını vermek  istiyorum:

 Moda illüstratörü olarak: Ertée,Colin,Gruau,Kiraz...Eminim daha gözden kaçırdıklarım vardır ama..(Kiraz her ne kadar modacı olmasa da,benim gözümde stilkonusunda çok yetenekli bir sanatçı!...) .

Zamanımızın da öne çıkan gerçekten “modacı” sayabildiğim ” dahiler” arasında: Yves Saint Laurent ; John Galliano (Sabıkalı olması onun bir “dahi” olmasını engellemez tabii ki?...) Ayrıca "hazır giyim"ve "çalışan kadın" giyiminde devir açan Coco Chanel'i de unutmak olmaz tabii... nilgun yonter

------------------------------------------------------------------------------------------------

site haritası:

ana sayfa  POSTMODERN TABLOLAR  

POSTMODERN MİNYATÜRLERDEN ÖNCE     

postmodern minyatür tablolar

"İRMA'NIN GİYSİ DOLABI"RESİMLERİNDEN ÖRNEKLER

ÖDÜLLER 

POSTMODERNİZM?  postmodern pazarlama? postmodernizm nedir?

neden postmodern minyatürler?

postmodern minyatürlerden örnekler     SON SERGİ'DEN!...

önceki sergilerden örnekler 

MİNYATÜR HAKKINDA?

BİR GİYSİ MASALI

LEVNΠ BASINDA POSTMODERN MİNYATÜRLER

İLETİŞİM

------------------------------------------------------------------------

   ”©SATRANÇ MASASI” :  Nilgün Yönter ;  son tablosunu“©Postmodern Minyatürler” ile ,onu bir mücevher gibi işleyerek, ahşap bir masanın üzerine yaptı…Adını da :”©SATRANÇ MASASI”koydu.

VE MASANIN VİDEOSUNU DA KOY!
--------------------------------------------------------------------------------

Sayın ziyaretçinin dikkatine:

Şu anda bulunduğunuz site http://www.postmodernminyaturler.com'un Türkçe versiyonu olan:  

http://pm-tr.nilgunyonter.com  sitelerindeki sunulan tüm ögelerin hakkı Nilgün Yönter'e aittir.

Bu Web Sitelerine girmeniz (www.postmodernminyaturler.com | http://pm-tr.nilgunyonter.com)veya bu Web Sitelerindeki 
her hangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki tanım ve koşulları kabul ettiğiniz, ve bu Web sitelerini (http://pm-tr.nilgunyonter.com - www.postmodernminyaturler.com )veya bu Web Sitelerindeki (http://pm-tr.nilgunyonter.com - www.postmodernminyaturler.com ) herhangi bir malzeme, bilgi, fikir, veya öneriyi kullanmanızdan kaynaklanacak her tür sorumluluk tarafınıza ait olacaktır.

Her ikisi de Nilgün Yönter'e ait olan (http://pm-tr.nilgunyonter.com -www.postmodernminyaturler.com ) sitelerinin tüm içeriğinde
de yer alan tüm bilgiler, grafik, logo,resimler, şekiller, animasyon, video, yazılımlar, dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar, yorum ve tavsiyeler ile buradan yapılan tüm linkler,kullanıcıya bilgi vermek amacıyla sunulmuştur; bu nedenle tasarımı bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı telif ve her türlü haklar dahil olmak üzere Nilgün Yönter 'e ait olup, halen mevcut ve yürürlüğe girecek, tüm T.C. mevzuatı ile uluslararası telif hakkı ve marka yasaları ile uluslar arası sözleşmeler ile koruma altındadır.

Nilgün Yönter, internette yer alan web sitelerindeki bilgilerin mevcut durumu yansıtması için makul olan tüm gayreti göstermiştir. 
Bu sitelerde (http://pm-tr.nilgunyonter.com - www.postmodernminyaturler.com )yer alan bilgilerin revizesi ya da düzeltilmesi ile ilgili olarak; Nilgün Yönter önceden haber vermeksizin, istediği zaman sitedeki bilgilerin revizesi, değiştirilmesi, düzeltilmesi ve çıkarılması gibi işlemleri yapacak tek yetkili olup bu konudaki tüm haklara sahiptir.


Sn.kullanıcılar bu sitelerde bulunan (http://pm-tr.nilgunyonter.com -www.postmodernminyaturler.com )bilgi ve dokümanları 
sadece bilgi edinmek amacıyla ya da kaynak  belirterek başkalarını bilgilendirmek amacı ile kullanabilirler. Yukarıda sayılan unsurların Nilgün Yönter 'in izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik  yapılması, depolanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari  amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır.

Bu site veya herhangi bir parçasının kopyalanması, satılması veya ticari bir amaç için istismar edilmesine izin verilmemiştir.

(http.//pm-tr.nilgunyonter.com - http://www.postmodernminyaturler.com ) web sitelerinde veya bu sitelerden bağlantı yapılarak ulaşılan 
herhangi bir web sitesine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp veya zararlardan, Nilgün Yönter sorumlu tutulamaz.

Sitelerde yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde güncellenememesi; güncellemede gecikme, sitelerde olması
muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten yada değişiklikten ötürü (http.//pm-tr.nilgunyonter.com - http://www.postmodernminyaturler.com) sitelerine hiç bir sorumluluk yüklenemez.

Bu kullanım sözleşmesinde yer alan tüm koşullar ve gerekçeleri Nilgün Yönter'e ait olanhttp://www.postmodernminyaturler.com adlı siteye bağlı tüm alt domainleri olan:http://blog.postmodernminyaturler.com | http://satranc.postmodernminyaturler.comhttp://tabak.postmodernminyaturler.com |  http://irma-en.postmodernminyaturler.com   |http://tabak.postmodernminyaturler.com için de geçerlidir.

Nilgün Yönter'in hiç bir şirket,firma ya da başka bir sanatçı ile bağlantısı da bulunmamaktadır.

Ana site ve alt domainlerindeki içeriğindeki bilgilerin kullanımından da doğabilecek ihtilaflarda,  Türkçe uyarı metni esas alınır.

 

 

---------------